Menu Zavrieť

Cenník

V cene kurzu „B“ sú započítané 2 doplnkové jazdy pred skúškou a skúška zdarma.
Uchádzači o rozšírenie vodičského oprávnenia, ktorí u nás za posledné 3 roky absolvovali výcvik majú zľavu na ktorékoľvek rozšírenie 50 €.
Pri nástupe na kurz ďalšieho rodinného príslušníka zľava 30 € (ak rodinný príslušník absolvoval kurz vodičského oprávnenia v Autoškole Progres za posledné tri roky). Ceny za kurzy v strediskách Skalica, Stará Turá upravuje vedúci strediska. 

Cenník od 1.9.2021:

skupina vodičského oprávnenia cena v EUR kolky v EUR kolky v EUR opakovanie
AM 350 16,50 4
A1 500 16,50 4
A2 550 16,50 4
A 650 16,50 4
B 800 33 8
T 590 33 8
B + A1 1200 33 + 16,50 8 + 4
B + A2 1250 33 + 16,50 8 + 4
B + A 1300 33 + 16,50 8 + 4
B + T 1250 33 + 33 8 + 8
B + T + A1 1650 33 + 33 + 16,50 8 + 8 + 4
B / BE 490 33 8
B/96 400 10 výcvik
B / C 1200 66 16,50
B / C ak má T 950 66 16,50
B / C + A 1700 66 + 16,50 16,50 + 4
B / C + A2 1650 66 + 16,50 16,50 + 4
C / CE 600 66 16,50
C / D 1050 66 16,50
B / D + C 1950 66 + 66 16,50 + 16,50
B / D 1800 66 16,50
D / DE 450 66 16,50
„individuálny kurz B“ 950 33 16,50
Kurz prvej pomoci 22    
Kondičná jazda A / 1 hod.
(opak. jazda-skúška 20,00 €)
25    
Kondičná jazda B / 1 hod.
(opak. jazda-skúška 20,00 €)
25    
Kondičná jazda C / 1 hod.
(opak. jazda-skúška 25,00 €)
35    
Kond. jazda CE, D / 1 hod.
(opak. jazda-skúška 25,00 €)
40    

Preskúšanie B (vrátenie VP)

1 hod. KJ v cene

100 16,50 16,50

Preskúšanie C, CE, D

1 hod. KJ v cene

150 16,50 16,50
Rozšír. z A1/A2, A2/A 350 10 výcvik
Doškolovací kurz sk. B 350    
Doškolovací kurz sk. C, D 400