Menu Zavrieť

Cenník

V cene kurzu „B“ sú započítané 2 doplnkové jazdy pred skúškou a skúška zdarma.
Uchádzači o rozšírenie vodičského oprávnenia, ktorí u nás za posledné 3 roky absolvovali výcvik majú zľavu na ktorékoľvek rozšírenie 50 €.
Pri nástupe na kurz ďalšieho rodinného príslušníka zľava 30 € (ak rodinný príslušník absolvoval kurz vodičského oprávnenia v Autoškole progres za posledné tri roky ). Ceny za kurzy v strediskách Skalica, Stará Turá upravuje vedúci strediska. 

skupina vodičského oprávnenia cena v EUR kolky v EUR kolky v EUR opakovanie
AM 300,00 16,50 4,00
A1 350,00 16,50 4,00
A2 400,00 16,50 4,00
A 450,00 16,50 4,00
B 650,00 33,00 8,00
T 450,00 33,00 8,00
B + A1 850,00 33,00 + 16,50 8,00 + 4,00
B + A2 900,00 33,00 + 16,50 8,00 + 4,00
B + A 950,00 33,00 + 16,50 8,00 + 4,00
B + T 980,00 33,00 + 33,00 8,00 + 8,00
B + T + A1 1200,00 33 + 33 + 16,50 8,00 + 8,00 + 4,00
BE 350,00 33,00 8,00
B/96 300 10 výcvik
B / C 940,00 66,00 16,50
B / C ak má T 780,00 66,00 16,50
B / C + A 1200,00 66,00 + 16,50 16,50 + 4,00
B / C + A2 1150,00 66,00 + 16,50 16,50 + 4,00
C / CE 390,00 66,00 16,50
C / D 890,00 66,00 16,50
B / D + C 1700,00 66,00 + 66,00 16,50 + 16,50
B / D 1500,00 66,00 16,50
D / DE 350,00 66,00 16,50
„individuálny kurz B“ 800,00 33,00 16,50
Kurz prvej pomoci 20,00
Kondičná jazda A / 1 hod. 25,00
Kondičná jazda B / 1 hod. 25,00
Kondičná jazda C / 1 hod. 30,00
Kond. jazda CE, D / 1 hod. 30,00
Preskúšanie B (vrátenie VP)

1 hod. KJ v cene

100,00 16,50 16,50
Preskúšanie C, CE, D

1 hod. KJ v cene

150,00 16,50 16,50
Rozšír. z A1/A2, A2/A 300,00 10,00 výcvik
Rozšír. z A1/A2, A2/A 30,00 16,50 skúška