Menu Zavrieť

Cenník

V cene kurzu „B“ sú započítané 2 doplnkové jazdy pred skúškou a skúška zdarma.
Uchádzači o rozšírenie vodičského oprávnenia, ktorí u nás za posledné 3 roky absolvovali výcvik majú zľavu na ktorékoľvek rozšírenie 50 €.
Pri nástupe na kurz ďalšieho rodinného príslušníka zľava 30 € (ak rodinný príslušník absolvoval kurz vodičského oprávnenia v Autoškole progres za posledné tri roky).

skupina vodičského oprávnenia  

cena v EUR

 

kolky v EUR

kolky v EUR

opakovanie

AM 300,00 16,50 4,00
A1 400,00 16,50 4,00
A2 450,00 16,50 4,00
A 500,00 16,50 4,00
B 650,00 33,00 8,00
T 490,00 33,00 8,00
B + A1 900,00 33,00 + 16,50 8,00 + 4,00
B + A2 950,00 33,00 + 16,50 8,00 + 4,00
B + A 1000,00 33,00 + 16,50 8,00 + 4,00
B + T 1050,00 33,00 + 33,00 8,00 + 8,00
B + T + A1 1300,00 33 + 33 + 16,50 8,00 + 8,00 + 4,00
B / BE 390,00 33,00 8,00
B / C 980,00 66,00 16,50
B / C ak má T 780,00 66,00 16,50
B / C + A 1350,00 66,00 + 16,50 16,50 + 4,00
B / C + A2 1250,00 66,00 + 16,50 16,50 + 4,00
C / CE 450,00 66,00 16,50
C / D 950,00 66,00 16,50
B / D + C 1780,00 66,00 + 66,00 16,50 + 16,50
B / D 1590,00 66,00 16,50
D / DE 450,00 66,00 16,50
„individuálny kurz B“ 800,00 33,00 16,50
Kurz prvej pomoci 20,00
Kondičná jazda A / 1 hod. 25,00 opakovaná jazda-skúška 12,00
Kondičná jazda B / 1 hod. 25,00 opakovaná jazda-skúška 12,00
Kondičná jazda C / 1 hod. 30,00 opakovaná jazda-skúška 15,00
Kond. jazda CE, D / 1 hod. 30,00 opakovaná jazda-skúška 15,00
Preskúšanie  B (vrátenie VP) 100,00 (1 hod KJ v cene) 16,50 16,50
Preskúšanie  C, CE, D 150,00 (1 hod KJ v cene) 16,50 16,50
Rozšír. z A1/A2,   A2/A 300,00 10,00 výcvik
B/96 300,00 10,00 výcvik
Doškolovací kurz sk. B 300,00  
Doškolovací kurz sk. C, D 350,00