Menu Zavrieť

Kvalifikačná karta vodiča

Vážení vodiči, vodiči profesionáli,
Poznáte svoje povinnosti? Absolvovali ste už povinné školenie na získanie kvalifikačnej karty vodiča?

Naša autoškola je akreditovaným školiacim strediskom, oprávneným školiť vodičov profesionálov za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča, ktorej povinnosť vodičom profesionálom ukladá zákon č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.“) v znení neskorších právnych predpisov. Vodiči sú podľa tohto zákona povinní sa podrobiť povinnej základnej kvalifikácií alebo pravidelnému výcviku.

Zákon č. 280/2006 Z. z. nadobudol účinnosť od 1.9.2006 a vymedzil povinnosti a práva pre vodičov z hľadiska základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku na základe implementácie SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2003/59/ES z 15. júla 2003.

V zmysle zákona č. 280/2006 Z. z. delíme kurzy podľa vodičského oprávnenia na kurzy osobnej dopravy alebo kurzy nákladnej dopravy.

Povinnosť podrobiť sa základnej kvalifikácii a pravidelnému výcviku sa vzťahuje na :

  • vodičov vozidiel nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C1, C+E, C1+E
  • vodičov vozidiel osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D1, D+E, D1+E.

Kurzy základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku vodičov sme podľa súčasnej legislatívy oprávnení vykonávať na základe získanie „Registrácie pre školiace stredisko Autoškoly Progres Senica. 

Základná kvalifikácia ako aj pravidelný výcvik majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a skvalitneniu výkonu činností, ktoré profesionálny vodič vykonáva na základe svojich získaných vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné pre jeho výkon povolania.

Pre viac informácií ohľadom základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov nás kontaktujte na telefónnom čísle: 0902/907 719.

Zabezpečte si termín na školenie už dnes a predíďte tak zbytočným problémom v budúcnosti.

Obnova KKV (pravidelný výcvik) po 5 rokoch sa dá vykonať 1 rok pred ukončením platnosti (po predložení karty KKV) a nová karta sa vydá s dátumom platnosti ukončenia platnosti starej karty.

zdroj: www.kkv.sk

Prihláška a termíny

Prihláška pre KKV (vypĺňateľná, PDF)

Termíny nájdete tu: KKV termíny

Aký kurz potrebujem?