Kurzy vodičského oprávnenia

Kurzy na získanie a rozšírenie vodičského oprávnenia v Senici, Myjave, Skalici, Šaštíne  otvárame každý mesiac - konkrétny termín bude uvedený nižšie

Holíč - prihlášky prijímame priebežne

Bilčík, 0902 907 702

Kúty - 12.03.2015 o 15,30 h cena kurzu 350 EUR

Obecná knižnica
Kirner, 0902907713

Myjava - prihlášky prijímame priebežne

Myjava, Pažitie 443
Beblavý M.  0902907717                      kancelária:    0902907703

Senica - 23.03.2015 o 15,00 h

Hollého 716/38
Váňa, 0902907705

Jablonica - prihlášky prijímame priebežne

Dom Kultúry
Mgr. Baroška, 0902907701, 0903441682

Šaštín Straže - 16.03.2015 o 15,00 h

Budova Pošty
Bilčík M. 0902907702

Senica - 25.3.2015 o 14,30 h

Gymnázium - učebňa Prima                 Waldecker D. 0902907709

Kurz základnej kvalifikácie (140 h) a pravidelného výcviku vodičov (35h) - priebežne

Senica, Hollého 716/38                            info: Pípa, 0902907704                                 Ing.Križan, 0903907755

Kontakty

Senica
Hollého 716/38
Tel./Fax: 034/651 23 20
Mobil: 0902 907 707
Email: autoskolaprogres@mail.t-com.sk 


Partneri

 

Rádio G3

AZet Karta

COOP karta

 

Doprava Autobusom

· školské výlety · spoločenské akcie · exkurzie · výstavy a veľtrhy · divadlá · stužkové slávnosti · školy v prírode · lyžiarske výcviky · športové podujatia

To všetko zabezpečíme v bezkonku- renčných cenách, ktoré nezaťažia váš rozpočet ani peňaženky rodičov.

 

 
Na stiahnutie

Prihláška do kurzu, tlačivo k lekárovi, aktuálny zákon a vyhláška,...

Všetko to čo budete potrebovať pre zápis a úspešné zvládnutie kurzu.

 

Online prihláška

Ak ste rozhodnutí urobiť si vodičák, môžete sa na tomto mieste prihlásiť nezáväzne do kurzu a my Vás budeme informovať o aktuálnom termíne, ktorý Vám bude vyhovovať.

Autoškola Progres

Autoškola Progres s.r.o. už od roku 1993 ponúka komplexné služby v oblasti výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie a dopravnej výchovy. Sme stálym členom slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl.

Vykonávame :

  • výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie na všetky skupiny motorových vozidiel
  • školenia bezpečnosti práce pri prev.údržbe a opravách vozidiel pre vodičov z povolania, referentov a ved.pracovníkov.
  • výuku prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov.
  • detskú dopravnú výchovu pre MŠ a ZŠ
  • povinné školenia pre vodičov profesionálov

 

Vážení žiadatelia o vodičské oprávnenie!

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií zmenilo od 1. júna 2010 učebné osnovy, podľa ktorých sa vykonáva teoretická príprava a praktický výcvik v autoškolách.

Podľa týchto učebných osnov žiadateľ o vodičské oprávnenie skupiny B (osobný automobil) musí absolvovať ...

Online testy

Na tomto mieste sa môžete testovať na čas. Jedná sa o aktuálne platné záverečné testy v podobe, v akej ich dostanete aj na záverečnej skúške.


Zdravotná príprava

Súčasťou každého kurzu v našej autoškole sú i kurzy zdravotnej prípravy prvej pomoci, ktoré vedú akreditovaní inštruktori. Pod jednou strechou tak získate všetko potrebné pre zvládnutie záverečných skúšok a hlavne nástrah každodennej cestnej premávky.

Vodičom profesionálom!

Absolvovali ste už povinné školenie na získanie kvalifikačnej karty vodiča?

Naša autoškola je akreditovaným školiacim strediskom, oprávneným školiť vodičov profesionálov za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča, ktorej povinnosť vodičom profesionálom ukladá zákon č. 280/2006 Z. z.
viac

Dopravná výchova

V spolupráci so základnými školami a príslušníkmi Policajného zboru SR vykonávame dopravnú výchovu.